موقعیت جاری : صفحه اصلی ادجوانت ها فريگيت

فريگيت

    فريگيت  FRIGATE   
ادجوانت، مواد افزودنی همراه

 نام عمومی:FRIGATE  

فرمولاسیون شرکت اكسير كشاورزی : %L81/2

 فريگيت  Oral LD50>620 mg/kg

فری گیت ماده ای است با خاصیت پخش کنندگی یکنواخت، چسبندگی و نفوذ دهندگی بالا، که برای افزایش تاثیر علف کش گلیفوسیت بطور اختصاصی بکار برده می شود.
فری گيت جهت مصرف همراه با سموم علف کش با فرمولاسيون SL (مایع قابل حل در آب) مانند گليفوسيت به کار برده مي شود. فریگيت به دليل اينکه داراي دو سر آب دوست و چربي دوست مي باشد، کوتيکول برگ را حل نموده و منجر به نفوذ بیشتر سم از طريق کوتيکول برگ مي شود.

نحوه تاثير:
فعال كننده، نفوذ كننده، افزايش دهنده اثر گليفوزيت

موارد مصرف:
بعنوان مويان همراه با گليفوزيت كه باعث صرفه جويي در مصرف آن می شود، استفاده می گردد.

مقدار مصرف:
به نسبت 5 در هزار يا دو ليتر در هكتار همراه با 6 تا 8 ليتر از گليفوزيت

زمان مصرف:
تابع زمان مصرف سم بكار برده در محلول است.

 طريقه مصرف:
ابتدا در مخزن سم مقدار مورد نياز سم ريخته و سپس تا نيمه از آب پر كنيد و پس از مخلوط شدن، مقدار توصيه شده فريگيت اضافه كرده و بقيه را آب مي آفزاييم.
در تمامی مراحل سمپاشی بايستی مخزن سم پاش كار كند.

مزايای استفاده:
1.    تشكيل پوشش يكنواخت سم بر روی گياه
2.    باعث كاهش قطر قطرات سم خارج شده از نازل سمپاش ميگردد.
3.    باعث كاهش كشش سطحی محلول سم ميگردد.
4.    باعث جذب بیشتر و سریعتر سموم می گردد.
5.    در صورت بارش باران باعث كاهش شستشوی سموم ميگردد.
6.    در مواردی که سطح برگ غبار آلود باشد، فری گیت به پخش یکنواخت و نفوذپذیری محلول سم، کمک می نماید.

توصيه های ايمنی:
از تنفس در محيط سم پاشی شده دوری كنيد.
در هنگام سم پاشی از تماس محلول با پوست بدن، خوردن، آشاميدن و سيگار كشيدن اجتناب نماييد و از لباسهای محافظت كننده و ماسك استفاده نماييد.

كمكهای اوليه:
در صورت آلوده شدن چشم و پوست و ايجاد التهاب خفيف تا حاد، محل آلوده را با آب فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نماييد.

شرايط نگهداری:
در بسته بندی اصلی و دور از نور آفتاب ، حرارت، رطوبت، مواد غذايي انسان و دام و در انبار مسقف و در بسته بندی نگهداری گردد.
از يخ زدگی محافظت گردد.