موقعیت جاری : صفحه اصلی تماس با ما کارخانه

تماس با كارخانه

اطلاعات تماس

آدرس:
يزد-مهريز-شهرك صنعتي مهريز-بلوار نسترن- بلوار ياس

تلفن: 035-32553444 الی 5

فکس: 035-32553446

http://www.agroxir.com

فرم تماس

قسمتهای ضروری*