موقعیت جاری : صفحه اصلی حشره کش های خانگی پودر حشره كش خانگی

پودر حشره كش خانگی

پودر حشره كش خانگی

 نام عمومی:  ماده موثر پودر حشره كش خانگی
فرمولاسیون شرکت اكسير كشاورزی:
 1/2%D
پودر حشره كش خانگی  دوره کارنس : - -

پودر حشره كش اكسير كشاورزی انواع حشرات خزنده بوي‍ژه سوسك، هزارپا، ساس، عقرب، خرخاك‍ی، و مورچه را از بين ميبرد.


طرز استفاده:
پودر حشره كش اكسير كشاورزی را در كنار ديوارها، داخل آب روهای فاضلاب آشپزخانه و حمام  و بخصوص آب روهای كم استفاده و راكد، كنار پنجره ها و پشت و داخل كابينت ها بصورت خشك پاشيده شود.


احتياط های لازم:
پودر حشره كش اكسير كشاورزی برای انسان و حيوانات خونگرم مسموميتی ندارد.
اين پودر برای ماهی مضر است.
دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
از پاشيدن اين پودر بر روی مواد غذايی و ظروف خودداری گردد.
از پاشيدن سم بر روی وسايل برقی و مدارهای جريان برق خودداری نماييد.


شرايط نگهداری:
دور از نور آفتاب ، حرارت و رطوبت و در انبار مسقف و سربسته نگهداری شود.