موقعیت جاری : صفحه اصلی سموم دفع آفات نباتی قارچ کش كاربندازيم

كاربندازيم

نام فارسی

كاربندازيم

نام انگليسی

‍‍Carbendazim

نوع

FRAC=1,B1 قارچ كش سيستميك با اثر حفاظتی و درمانی از گروه

فرمولاسيون

WP 60%

نام شيميايی

2-(methoxycarbamoyl)-benzimidazol

درجه سميت

Oral LD50 = 6400 mg/kg

دوره كارنس

4 الی 14 روز

موارد مصرف

جهت ضد عفونی بذر درسياهك آشكار و پنهان گندم و جو يا آلودگی‌ با شدت بالا