موقعیت جاری : صفحه اصلی سموم دفع آفات نباتی کنه کش دیمتوات

دیمتوات

دیمتوکس (Dimethox)
حشره کش و کنه کش سیستمیک با اثرتماسی و گوارشی

نام عمومي : Dimethoate
فرمولاسيون شرکت اكسير كشاورزی: 40% EC
دیمتوآت

Oral LD50 : 387 mg/kg
دوره کارنس : 21-14 روز

اين آفتکش بانام تجاري رکسیون (40% Roxion(EC وجود دارد. این حشره کش از گروه حشره كشهاي فسفره آلي و زير گروه اسيد فسفروتيوئيك بوده که داراي اثر تماسي گوارشي و با خاصيت بسيار قوي سيستميک مي باشد. این ترکیب برای زنبور عسل خطرناک است.

مکانيسم اثر:
دیمتوآت از طریق مهار آنزيم كولين استراز در سيستم عصبي جانوران عمل می نماید. استيل كولين بعنوان ناقل پيام عصبي در فضاي بين سيناپسي عمل مي‌كند و موجب تحريك اكسون بعدي مي‌شود. دیمتوکس در بدن حشره موجب تجمع آن در سيناپس شده در نتيجه تحريك رشته عصبي بعدي بصورت مستمر ادامه مي‌يابد، چون آنزيم كولين استراز لازم براي تجزيه استيل كولين در فضاي بين سيناپسي و حذف اين تحريك مستمر، بواسطه دیمتوکس بلوكه شده است.

موارد مصرف:
دیمتوآت حشره کشی است سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی که توسط بافتهای برگ و اندامهای هوایی جذب شده با قرار گرفتن در جریان شیره نباتی به تمام قسمتهای گیاه منتقل می شود و آفاتی را که از قسمتهای مختلف گیاه تغذیه می کنند نابود می سازد. دیمتوآت را می توان علیه طیف وسیعی از آفات مانند شته ها، شپشکها، دوبالان، پروانه ها، سوسکها و کنه ها در محصولاتی مانند غلات، پنبه، انگور، چغندرقند، پنبه، قهوه، سیب زمینی، توتون، سبزیجات، چمن، چای، زیتون، درختان میوه و مرکبات مصرف نمود. دیمتوکس را به مقدار یک لیتر در هکتار برای کنترل انواع شته، تریپس، شپشک و زنجره در محصولاتی مانند گندم و جو، چغندرقند، پنبه، سیب زمینی، سويا، یونجه و شبدر توصیه می شود. همچنین جهت کنترل شپشک ها در درختان میوه و مرکبات به میزان یک لیتر در هزار لیتر آب مصرف می گردد.
حداقل فاصله زمانی بین آخرین سمپاشی تا برداشت محصول ( دوره کارنس ) 14 الی 21 روز است.

سازگاري و قابليت اختلاط :
در صورت استفاده طبق توصیه هیچ گونه گیاهسوزی نخواهد داشت. به جز در بعضی از واریته های لیمو، هلو، انجیر، زیتون، گوجه فرنگی، لوبیا و پنبه که به دیمتوآت حساس می باشند. همچنین دیمتوآت در واریته های سیبRed Delicious و Golden Delicious و گیاهان زینتی ایجاد زنگار می کند. همچنین این ترکیب با اکثر حشره کشها و کنه کشهای رایج قابل اختلاط می باشد.

توجه : موارد توصيه شده، از منابع معتبر و مختلف خارجي و داخلي (کتب ، مقالات و بروشورها) استخراج گرديده و صرفا به منظور آشنايي کارشناسان و کشاورزان محترم با جنبه هاي مختلف کاربرد اين سم مي باشد. لذا پيشنهاد مي شود که هميشه توصيه سازمان حفظ نباتات را در اولويت قرار دهند. در مورد توصيه هاي فني شرکت اكسير كشاورزی نيز انجام آزمايش قبلي در سطح کوچک قبل از مصرف توصيه مي گردد. در ضمن مسائل و نكات مذكور كلي بوده و بستگي به شرايط محيطي و امكانات موجود دارد. چون شرکت توليد كننده از شرايط نگهداري، زمان مصرف، مقدار و دز مصرفي، چگونگي و نحوه مصرف، شرايط جوي محيط و اختلاط آن با ساير سموم و تركيبات شيميايي توسط مصرف كننده، بي اطلاع مي‌باشد، لذا هيچگونه مسئوليتي متوجه توليد کننده نمي‌باشد. همچنين فروش و مصرف اين سم بدون نسخه گياهپزشکي ممنوع مي باشد.

موارد توصيه دیمتوآت در محصولات کشاورزي

نام محصول

نام آفت

مقدار مصرف

سبزیجات و صیفی جات

انواع شته ،تريپس ،زنجرک ،لاروهای برگخوار

2-2/5 در هزار

محصولات گلخانه ای و گیاهان زینتی

کنه های تار عنکبوتی و انواع شپشک

2-2/5 در هزار

پنبه

انواع شته ، کنه دونقطه و لاروهای برگخوار

2/5-3 در هکتار

انگور

تریپس ،زنجرک ،لاروهای برگخوار

2/5-3 در هزار