موقعیت جاری : Product Pesticides Insecticide

Announcements

‍Cypermethrin

Name

‍Cypermethrin

Type

Insecticide

Formulation

EC 40%

Chemical name

(R,S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,=2-dimethylcyclopropane-carboxylate=20[12]=20

Degree of toxicity

Oral LD50 = 250-4150 mg/kg

Indication

Phytophagous pests in apple and cotton, Household Insects and usable in  household insecticide and sanitary sprays.