موقعیت جاری : Product Pesticides Herbicide

Announcements

BENTAZONE

Name

Bentazone

Type

Herbicide

Formulation

SL 48%

Chemical name

3-isopropyl-1H-2,1.3,benzothiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide

Degree of toxicity

Oral LD50  =1000  mg/kg

Indications

Broadleaf weeds, and Cyperus spp in Beans, beans, soy, rice, alfalfa and clover fields.