موقعیت جاری : Product Pesticides Herbicide

Announcements

Butachlor

Name

Butachlor

Type

Herbicide

Formulation

EC 60%

Chemical name

N-butoxymethyl-2-chloro-2,6-diethyl acetanilide

Degree of toxicity

Oral LD50  =2000 mg/kg

Indications

narrow leaf weeds and some annual broad-leaf barnyard grass in rice fields