موقعیت جاری : Pesticides Acaricides

Fenpyroximate

Name

Fenpyroximate

Type

Acaricide

Formulation

SC 5%

Chemical name

Tert-butyl(E)-AE-(1,3-dimethyl-5-phenoxypyrazol-4 -ylmethyleneamino-oxy)-p-toluate

Degree of toxicity

Oral LD50 = 245-480 mg/kg

Indication

The citrus red mite, Spider mites on cold region fruit trees, Eastern Acaries in citrus, and Silver tried apple